PRIVĀTUMA POLITIKA

Zemāk informācija:

- Portāla lietošanas noteikumi,
- Privātums,
- Portāla izvietoto materiālu pārpublicēšana citos avotos.

Portāla lietošanas noteikumi

www.Kleoo.lv ir portāls, kas paredzēts plašam sabiedrības lokam. Portāls sastāv no divām daļām: Kleoo sieviešu pasaule un www.Kostimi.lv interneta veikals. Portāla darbību koordinē SIA „Marki Group”, turpmāk tekstā Kleoo.lv/Kostimi.lv.

- Reģistrējoties jānorāda savu vārdu, uzvārdu un eksistējošo e-pasta adresi,
- Vienam lietotājam var būt tikai viens profils,
- Turēt savus reģistrācijas datus noslēpumā un neizpaust trešajām personām,
- Katrs kleoo.lv/kostimi.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā,
- kleoo.lv/kostimi.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem informāciju: - kleoo.lv/kostimi.lv nenes nekādu atbildību par portālā izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto un portālā ievietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas, nosūtīšanas vai izmantošanas rezultātā.
- kleoo.lv/kostimi.lv nav atbildīgs par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no Kleoo.lv.
- kleoo.lv/kostimi.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri kleoo.lv/kostimi.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
- kleoo.lv/kostimi.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu kleoo.lv/kostimi.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret kleoo.lv/kostimi.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
- kleoo.lv/kostimi.lv ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla kleoo.lv/kostimi.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm. kleoo.lv/kostimi.lv lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja atteikties no šāda veida informācijas saņemšanas, veicot izmaiņas savā profila informācijā.

Portāla kleoo.lv/kostimi.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram kleoo.lv/kostimi.lv lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
kleoo.lv/kostimi.lv patur tiesības mainīt šos noteikumus pēc saviem uzskatiem un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā kleoo.lv/kostimi.lv. Katra portāla lietotāja pienākums ir pārlasīt šos noteikumus.
Par kleoo.lv/kostimi.lv portāla lietošanas noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam tiek liegta pieeja kleoo.lv/kostimi.lv izmantošanai uz periodu no 1 dienas līdz 20 gadiem vai arī dzēst profilu. Ja portāla kleoo.lv/kostimi.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

Privātuma politika.

Datu drošība ir Kleoo.lv/Kostimi.lv prioritāte!
Mēs nekādā gadījumā nepārdosim, neizīrēsim vai kādā citā veidā nenodosim trešajām pusēm personīgo informāciju bez Jūsu rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana.
Pasūtījuma izpildei mēs saglabājam personīgos datus (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasts), kas nepieciešami pasūtījuma izpildei. Ja nepieciešams, nododam tos tālāk attiecīgajām trešajām personām, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi (piegādes dienestam) un grāmatvedībai.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.